Teràpies per ajudar-te a trobar
el camí de la salut

A Toni QuesadaAncestral Energy utilitzem mètodes de combinació pròpia per abordar multitud de patologies, en moltes ocasions com a suport i en total integració amb la medicina convencional.

L’Acupuntura és la teràpia més popular del món segons dades de l’OMS.

Està reconeguda la seva efectivitat enfront del dolor, cefalees, migranyes, afeccions lumbars, alteracions osteo musculars, com adjuvant a la fibromialgia, malalties mentals, nàusees, vòmits, embaràs, part, reproducció, disfunció temporo-mandibular, addiccions, malalties neurològiques, asma, càncer (com a suport en el dolor, nàusees, fatiga i depressió). També en l’insomni, enuresis nocturna infantil, còlon irritable i rinitis al·lèrgica.

Així mateix, en la “Estratègia de l’OMS sobre medicina tradicional 2014-2023” es proposa la integració de l’acupuntura en els sistemes nacionals de salut.

Acupuntura medicina tradicional china